O nás

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, aby dlouhodobě podporoval rozvoj výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizaci vědy.

Fond financuje širokou paletu projektů. Zaměřuje se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Podporuje také studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

Přímá podpora konkrétních projektů a vědců je nesmírně důležitá, stejně jako snaha, aby jejich poznatky byly v konečném důsledku přínosem pro společnost. Pevně doufám, že se fond bude podílet na vzniku celé řady zajímavých objevů, nápadů i projektů, které zdůrazní důležitost vědy a jejích výsledků v našich životech. – Dr. Barbara Eignerová, předsedkyně správní rady

Náš tým

Ředitel fondu

Správní rada

  • RNDr. Mgr. Barbara Eignerová, Ph.D. – předsedkyně

  • prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

  • Mgr. Zuzana Kečkéšová, Ph.D.

Dozorčí rada

  • Ing. Iva Pichová, CSc. – předsedkyně

  • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  • RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

Zakladatel fondu

Společnost IOCB Tech je dceřinou společností Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, pro který zajišťuje kompletní servis související s transferem technologií, tj. přenosem poznatků základního výzkumu do praxe. Mezi její hlavní činnosti patří identifikace komerčně zajímavých projektů ústavu, analýza jejich tržního potenciálu a patentovatelnosti, ochrana duševního vlastnictví, podpora rozvoje daných projektů formou projektového managementu, hledání obchodních partnerů a vyjednávání podmínek komercializace formou udělení licence nebo založení spin-offu.

Firma systematicky vrací do vědy část svých zisků získaných z podílů na dojednaných licenčních smlouvách – do roku 2022 takto rozdala přes 50 milionů korun.

Naše firma pomohla uvést do praxe řadu významných objevů a je pro nás samozřejmé, že část ze zisků do vědy vracíme. Soustředíme se na projekty, které mají velký potenciál pro celou společnost a potřebují peníze okamžitě nebo shání financování velmi obtížně. Nový nadační fond nám umožní tuto podporu dlouhodobě a systematicky rozvíjet. – Prof. Martin Fusek, jednatel společnosti IOCB Tech